Sissepääs Paldiski mnt. poolt, boks 6,
parkla maja linnapoolses otsas.